Posted on

Biologisch is (niet) beter

Het is een veelvoorkomend dilemma in de supermarkt: je staat in het gangpad tussen een gewoon product en een biologische versie ervan. Je instinct en alle marketing tekens vertellen je dat biologisch beter moet zijn, maar je geest worstelt om een rationele reden waarom. De romantische ‘back-to-nature’ aantrekkingskracht van biologisch voedsel is sterk en moeilijk te overtreffen, maar voor de liefde voor feiten en rationele supermarkt beslissingen, laten we het proberen. Hier is een overzicht van wat biologisch voedsel werkelijk is en hoe het zich verhoudt tot zijn niet-biologische buren op de plank.

Biologisch voedsel, wat is dat ook alweer?

Biologisch voedsel is voedsel dat wordt geproduceerd door middel van biologische landbouw. Dat betekent zonder enige synthetische pesticiden, meststoffen genetisch gemodificeerde organismen, antibiotica of groeihormonen. Biologische landbouw maakt gebruik van technieken zoals vruchtwisseling en begeleidende aanplant, die de biodiversiteit en de bodemkwaliteit op de lange termijn bevorderen. Dat is de zwart-wit definitie. Om het evenwicht te houden, is het belangrijk om een paar punten te verduidelijken.

Allereerst betekent het niet gebruiken van synthetische pesticiden niet dat je geen pesticiden gebruikt. Al dan niet biologisch geteeld, gewassen zijn kwetsbaar voor roofdieren en ziekten, en pesticiden zijn nodig om ze te beschermen. Zowel biologische als gangbare landbouw maakt gebruik van een combinatie van natuurlijke en synthetische pesticidenSource: PAN UK.

Daarnaast hoewel biologische landbouw het gebruik van antibiotica bij vee over het algemeen verbiedt, kan het met beperkingen worden toegestaan wanneer alternatieve behandelingen niet geschikt zijn. Last but not least worden vruchtwisseling en andere bodem verbetertechnieken niet uitsluitend gebruikt door biologische boeren. Gangbare producenten maken er ook gebruik van om de vruchtbaarheid en gewasopbrengst te verbeteren.

Zowel biologische als gangbare landbouw hebben voor- en nadelen. Toch staat de publieke opinie vaak positiever tegenover biologisch geproduceerd voedsel, en veel consumenten vinden het beter voor het milieu, voedzamer, gezonder en veiliger dan gangbaar geteelde productenSource: Swedish University of Agricultural Sciences.

Maar is dat ook echt zo? Laten we een kijken hoe biologische producten zich verhouden tot niet-biologische producten.

Nutritionele waarde van biologisch voedsel

Als het gaat om macronutriënten, vitamines en mineralen, zijn er over het algemeen geen betekenisvolle verschillenSource: Environmental Health tussen biologisch en niet-biologische producten. De beschikbare gegevens wijzen op slechts twee uitzonderlijke gevallen: biologische vlees en koemelk.

Biologische koemelk bevat ongeveer 50% meer aan totale omega-3-vetzurenSource: British Journal of Nutritiondan gangbare melk. Gegevens over biologisch vlees zijn minder consistent met betrekking tot de grootte van het effect, maar ze vertonen nog steeds een significant hoger gehalte aan omega-3-vetzurenSource: British Journal of Nutrition in rundvlees, lam en varkensvlees in vergelijking met conventioneel vlees.

Giftige metalen in biologische en niet-biologische voedingsmiddelen

De samenstelling van bodem en pesticiden heeft niet alleen invloed op het voedingsprofiel van gewassen, maar ook op de aanwezigheid van giftige metalen in de producten. In huidig onderzoek wordt geen verschil gevonden tussen biologische en gangbaar geteelde gewassen als het gaat om de concentraties lood, kwik en arseen. Er zijn aanwijzingen voor significant hogere cadmium concentraties in gangbaar geteelde gewassen in vergelijking met biologische gewassenSource: British Journal of Nutrition. Vanwege inconsistenties in de analyses moeten de omvang en significantie van deze verschillen echter nog worden gespecificeerd.

Antibioticaresistente bacteriën

En duidelijk verschil tussen biologische en conventionele landbouw is het gebruik van antibiotica. De conventionele landbouw is alleen behandeling toepassing in speciale gevallen toegestaan. Het maakt een verschil, wanneer tot 4 keer minder antibiotica die wordt gebruikt in de biologische koeienfokkerij en tot 15 keer minder in de biologische varkenshouderij in vergelijking met conventionele productie.

De antibiotica zelf zijn echter geen potentieel gezondheidsrisico voor ons, omdat producten van dieren die met antibiotica zijn behandelend pas na een bepaalde tijd voor de menselijke consumptie mogen worden gebruikt. Dit betekent dat het dier en dus het dierlijke product op dat moment vrij zijn van antibioticaresiduen.

Het probleem met het gebruik van antibiotica in de landbouw heeft te maken met antibioticaresistente bacteriën zoals E. coli, salmonella en campylobacter. Als antibioticaresistente bacteriën een infectie veroorzaken bij mensen, kan de behandeling erg moeilijk zijn. Het is belangrijk op te merken dat niet alle antibiotica behandelingen kunnen leiden tot antibioticaresistentie bij mensen. En ook: minder antibioticagebruik in de biologische landbouw betekent niet per se dat biologisch vlees vrij is van antibioticaresistente bacteriën. Uitgebreide studies over dit onderwerp zijn beperkt, maar gegevens uit NederlandSource: International Journal of Food Microbiology en de VSSource: Applied and Environmental Microbiology laten zien dat sommige biologische vleesproducten in de detailhandel ook resistente bacteriën bevatten, soms in vergelijkbare niveaus als conventioneel vlees.

Pesticiden

Veiligheid in de context van biologische voedingsmiddelen wordt algemeen aangenomen op basis van de afwezigheid van synthetische stoffen in het productieproces. Van sommige organische pesticiden, zoals kopersulfaat en pyrethrum, is echter aangetoond dat ze minstens even giftig zijn als de synthetische chloorpyrifos en chloorthalonilSource: Scientific American. Het doel van dit te noemen is niet om je van elk soort voedsel af te schrikken. Maar een pesticide is een pesticide. En alleen omdat het van nature voorkomt, wil nog niet zeggen dat het onschadelijk is.

Het is waar dat er residuen van bestrijdingsmiddelen kunnen zitten in zowel biologisch als niet-biologisch voedsel. Het is ook waar dat biologisch voedsel aanzienlijk minder residuen van bestrijdingsmiddelen bevat dan niet-biologisch voedsel. De pesticiden niveaus in zowel biologisch als niet-biologisch voedsel liggen echter ver onder de vastgestelde richtlijnen voor wat veilig is. Een studie in Denemarken schatte dat het risico van cumulatieve negatieve gezondheidseffectenSource: Food and Chemical Toxicologyvan residuen van bestrijdingsmiddelen in voedsel vergelijkbaar is met dat van een glas wijn om de drie maanden. Ontwikkelingslanden, waar voedselvoorschriften niet van kracht zijn of die niet streng worden gehandhaafd, kunnen een ander risiconiveau hebben. Als je echter in het Westen woont, hoef je je geen zorgen te maken over pesticiden uit voedsel. Biologisch of niet.

Het milieu

Biologische landbouw kan het milieu ten goede komen door de bodemkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteitSource: British Ecological Societyte bevorderen. De impact op het milieu is echter een veel breder onderwerp.

De hoeveelheid beschikbare gegevens voor een vergelijking tussen biologische en conventionele voedingsmiddelen is niet overweldigend. Voor zover we wetenSource: Our World in Data, is er geen duidelijke winnaar. De meest sluitende resultaten zijn op het gebied van land- en energiegebruik. Biologische landbouw vereist aanzienlijk meer land dan gangbare landbouw en veel minder energie, als je rekening houdt met de energie die nodig is om synthetische pesticiden en kunstmest te produceren. Als het gaat om andere omgevingsfactoren, zoals de uitstoot van broeikasgassen, is de waarheid dat het echt afhangt van het soort voedsel.

Dus als je in de eerste plaats biologisch kiest om de impact op het milieu te verminderen, is je beste strategie niet om over de hele linie biologisch te gaan eten. Als je kiest voor biologische peulvruchten en fruit, maar conventionele granen, groenten en dierlijke producten kiest, heb je een lagere totale uitstoot van broeikasgassen dan wanneer je alleen voor conventioneel of alleen biologisch kiest.

Daarnaast hebben bepaalde soorten voedsel, met name rundvlees, schapenvlees en varkensvlees, een significant hogere milieu-impact dan zuivel, eieren en plantaardige producten. Dat klopt ongeacht hoe biologische ze zijn geproduceerd. Daarom heeft welk voedsel je kiest in wezen meer betekenis voor het milieu dan hoe het werd geproduceerd.

Biologisch of conventioneel?

Terug naar het gangpad van de supermarkt. Voordat je je door je instincten of aannames in een bepaalde richting laat duwen, moet je beslissen wat belangrijk voor jezelf is bij het maken van voedselkeuzes.

Als je je voeding voordeel wilt maximaliseren en je kiest voor rund-, lam-, varkensvlees- of koemelk, kun je beter biologisch kiezen, het levert meer omega-3-vetzuren. Maar als je antibioticaresistente bacteriën in je voedsel probeert te vermijden, kan een biologisch label je dat niet garanderen. Maak je je zorgen over het milieu? Je kunt alles biologische kopen en toch een slechtere impact op het milieu hebben dan wanneer je alleen conventioneel voedsel zou kiezen. Als je de beste milieu keuzes wilt maken, is welk voedsel je kiest belangrijker dan hoe het is geproduceerd.

Het komt erop neer dat een ‘biologisch’ label niet ‘gezonder’, ‘veiliger’ of ‘beter voor het milieu’ betekent. In ieder geval niet over de hele linie. Dus als je rationele voedselkeuzes wilt maken, weet dan wat je prioriteiten zijn en beslis per geval of product.

Bang om essentiële voedingsstoffen te missen die je lichaam nodig heeft? Je kunt altijd onze Jake maaltijdvervangende shakes of een van onze heerlijke maaltijdvervangende repenproberen.

Posted on

7 Voedingsmiddelen die je laten slapen als een roos

Pistachio
Pistachio

Als ik gewoon niet kon slapen, is een glas warme melk al mijn hele jeugd het geheime wapen van mijn moeder. Waarom? Omdat melk je helpt slapen!

Ik denk dat we allemaal kunnen bevestigen dat sommige soorten voedsel een no-go lijken vlak voor het slapengaan, en sommige lijken vlak voor het slapengaan, en sommige lijken wonderen te verrichten. Genoeg reden voor mij om nader onderzoek te doen. Wie dat pizza je kansen vergroten om in een diepe slaap te vallen zodra je het kussen raakt?

Ik noem de 7 beste voedingsmiddelen voor een goede nachtrust, en we zullen tot op de bodem uitzoeken waarom ze ons slaperig maken:

1. Kersen

cherries

De meest eenvoudige manier om slaperigheid op te wekken is door kersen te eten. Kersen zijn een geweldige bron van natuurlijk voorkomende melatonine, een hormoon dat helpt bij het reguleren van je dag- en nachtcyclus.

Melatonine wordt geproduceerd door de pijnappelklier (pineal gland) in het centrum van de hersenen. De productie wordt op gang gebracht door gebrek aan licht. Bij mensen en dieren die overdag actief zijn bevorderd melatonine slaap in het donker. Aan de andere kant bevordert het bij nachtdieren juist activiteit in het donker, waardoor het de bijnaam ‘The Hormone Of Darkness’ krijgt.

Zoals je je kunt voorstellen, is de melatonine die ons lichaam aanmaakt verantwoordelijk voor hoe onze biologische klok loopt. Het blijkt dat het slikken van extra melatonine zelfs verstoring van je biologische klok, zoals slapeloosheid of een jetlagkan verhelpen.

Dus als je je vakantie niet wilt verpesten door een jetlag of als je gewoon een goede nachtrust nodig hebt, ga dan voor de kersen!

2. Eiwitten

Tuna

Er is enige waarheid in de Thanksgiving-mythe dat kalkoen je slaperig maakt. Hoewel niet zo extreem als ik beschreef in het artikel over food comas, kunnen kalkoen en andere magere eiwitbronnen je echt helpen om in slaap te vallen.

In bijna alle eiwitbronnen, zoals vis, kip, kalkoen en rood vlees, is het essentiële aminozuur tryptofaan aanwezig. Zoals je zou verwachten, kan een essentieel aminozuur niet door het lichaam worden aangemaakt en moet het daarom deel uitmaken van een gezond dieet. Behalve dat het een eiwitbouwsteen is, is tryptofaan nauw betrokken bij de slaap van mensen.

Door een enzymatisch proces wordt tryptofaan omgezet in de neurotransmitter serotonine. Een ander proces zet dezelfde serotonine om in melatonine. En we weten inmiddels waar melatonine goed voor is: een goede stevige nachtrust.

3. Pistachenoten

Pistachio

Behalve dat ze heerlijk zijn, zijn pistachenoten een zeer goede bron van vitamine B6. De vitamine is in veel meer voedingsmiddelen aanwezig, zoals vlees of vis. De reden waarom pistachenoten mijn eerste keuze zijn, omdat tot 50% van de vitamine B6 verloren gaat door koken en bewaren. Plantaardige voeding verliest in deze processen de minste vitamine B6, omdat ze de meeste stabiele vorm van vitamine B6 bevatten: pyridoxine. Dierlijk voedsel bevat het minder stabiele pyridoxal en pyridoxamine.

Als tryptofaan en serotonine de brandstof waren van onze slaap motor, zou het eten van een zak pistachenoten een olieverversing zijn.

4. Melk

Glass of milk

Wat onze moeders ons vertelden, was geen leugen! Een glas warme melk zorgt ervoor dat je beter slaapt.

Hoewel melk hetzelfde tryptofaan bevat dat essentieel is voor de synthese van melatonine, komt het in zulke kleine doses dat het geen merkbaar effect. Heeft op het in slaap vallen. De reden waarom warme melk helpt om in slaap te vallen, heeft niets te maken met de biochemische processen in ons lichaam!

De reden dat warme melk zo goed is om in slaap te vallen, is omdat het warm is. We associëren warmte aan het eind van de dag met slaap. Stel je voor dat je bij een open haard zit of onder je deken kruipt: de warmte zal je slaperig maken en uiteindelijk in slaap vallen.

Traditioneel is warme chocolademelk ook een drankje voor het slapengaan, maar het werkt niet zo goed als melk. Chocolademelk bevat een hoog gehalte aan xanthines, de moeder van stimulerende middelen zoals cafeïne.

Natuurlijk hoef ik je niet te vertellen dat je niet voor een dutje een kopje koffie moet gaan drinken.

5. Bananen

Bananas

Bananen zijn goed om slaap op te wekken, maar niet omdat het de aanmaak van bepaalde neurotransmitters of hormonen beïnvloedt. Bananen zitten vol met nuttige elektrolyten, namelijk kalium en magnesium.

Zoals ik eerder heb beschreven in het artikel over spierkrampen, is een specifieke set mineralen erg belangrijk voor onze spierfunctie: elektrolyten. We hebben gezien dat met name magnesium en kalium verantwoordelijk zijn voor het ontspannen van een spier.

Behalve dat je slaperig bent in je hoofd, is het net zo belangrijk dat je lichaam zich ontspant. Eet een banaan en voel de ontspanning door je heen stromen.

6. Pizza

Pizza

Dit klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Hoewel het eten van heel veel pizza je waarschijnlijk niet in de beste vorm van je leven zal brengen, kan het pakken van een punt vlak voor het slapengaan je misschien meteen naar je dromen leiden.

De algemene consensus is dat voedingsmiddelen met een hoge glycemische index (GI) (GI) niet de gezondste zijn. De GI vertegenwoordigt de totale stijging van de bloedsuikerspiegel na consumptie van een levensmiddel. Voedsel met een hoge GI zal je bloedsuikerspiegel doen stijgen en vervolgens laten crashen. De crash zal je weer hongerig maken, dus je zult snel te veel eten. Het is niet verrassend dat pizza volgens wetenschappers van Harvardeen hoge GI heeft.

Dus helpt een bloedsuikerspiegel die eruitziet als een achtbaan, mij in slaap?

Eigenlijk ja.

Onderzoekers hebben getest hoe voedsel met een lage GI in vergelijking met voedingsmiddelen met een hoge GI vlak voor het slapengaan werd geconsumeerd. Ze meten hun resultaten in de eenheid Sleep Onset Latency (SOL), wat gewoon een moot term is voor hoelang het duurt voordat iemand in slaap valt. Interessant genoeg kostte het kandidaten ongeveer 50% minder tijd om in slaap te vallen als ze voor het slapengaan een maaltijd met een hoge GI consumeren.

Daarop voortbouwend blijkt dat de grote hoeveelheden rijst (hoge GI) die in Japan worden geconsumeerd, significant verband houden met de goede nachtrust die Japanners hebben.

Voedsel met een hoge GI zal je niet in vorm brengen, maar ze laten je misschien wel genieten van wat Japanse rust.

7. Kiwi

Kiwi

Als superfood bedacht, is de kiwi ongetwijfeld gunstiger voor je dieet dan een pizza. Recent onderzoek suggereert dat kiwi’s je, afgezien van het feit dat ze vol zitten met antioxidanten, je als een baksteen in slaap kunnen laten vallen.

Aan de Taipei Medical University in Taiwan onderzochten ze specifiek het effect van het eten van kiwi’s voordat ze naar bed gingen. Ze ontdekten dat het dagelijks eten van kiwi’s verband hield met significante verbeteringen in zowel de slaapkwaliteit als de slaapkwantiteit. Het blijkt dat het eten van kiwi’s gedurende 4 weken kan:
– Je tot 34% sneller in slaap laten vallen
– Je 29% minder wakker laten worden als je zou moeten slapen
– Je het gevoel geven dat je beter hebt geslapen, tot wel 42%
– Je in het algemeen 13% meer laten slapen

Terwijl de onderzoekers de effecten op de slaap bestudeerden, brachten ze het biochemische proces dat verbeterde slaap veroorzaakte niet in kaart. Gezien het feit dat kiwi’s een van de hoogste niveaus van serotonine hebben, heeft dit waarschijnlijk te maken met de uiteindelijke productie van melatonine.

Waar het op neerkomt

Als er een ding is waar we het over eens kunnen zijn, is het dat het lichaam erg complex is, ook als het om slaap gaat. Hoewel melatonine er uiteindelijk voor zorgt dat je slaperig wordt, wordt het gesynthetiseerd uit verschillende andere bio-chemicaliën, zoals serotonine en tryptofaan. Die bio-chemicaliën zijn essentieel voor de aanmaak van melatonine, evenals co-enzymen, voornamelijk vitamine B6. Als er nog iets is, kunnen we het erover eens zijn dat dit verhaal waarschijnlijk niet het beste is om een 6-jarige te vertellen wanneer ze je vragen waarom melk ze zo slaperig maakt.

Het beste advies voor een solide slaapcyclus is om een uitgebalanceerd voedingspatroon aan te houden en ervoor te zorgen dat je alle essentiële ingrediënten voor de aanmaak van melatonine binnenkrijgt. Als je echter dringend behoefte hebt aan een broodnodige nachtrust, raad ik een pizza met tonijn aan, gevuld met kersen, kiwi en banaan afgemaakt met wat pistachenoten en een glas warme melk.

Je kunt ook gewoon een doos Jake Shakes bestellen, zodat je alles krijgt wat je nodig hebt. 

Posted on

Wat is een food coma?

Heb je ooit wel eens zoveel gegeten dat het voelt als je niet meer kunt staan? Normaal gesproken kan ik mezelf best goed in bedwang houden, maar er zijn situaties, zoals tijdens Kerst of Thanksgiving…

Zoveel eten geeft een heerlijk gevoel, maar kort daarna voel je je waarschijnlijk als een olifant die gewoon op de bank willen liggen om te slapen. Als je dat gevoel kent heb de gevreesde food coma meegemaakt. Maar schaam je niet, dit hebben we allemaal al eens gehad.

Na een groot familiefeest kan best goed uitpakken om je food coma als excuus te gebruiken zodat je niet alle verhalen die je al duizend keer hebt gehoord hoeft aan te luisteren. Maar om nou na elke lunch op werk een dutje te gaan doen is ook niet echt een optie, behalve natuurlijk als je in de gelukkige situatie zit dat je siësta kan houden.

Food comas kunnen je productiviteit snel doen afnemen als je geen manier vindt om ze te kunnen bestrijden. Dus, hoe bestrijden we een food coma? En wat zijn food comas precies?

In dit tweedelige artikel zal ik uiteenzetten wat food comas zijn, en wat niet, en hoe je ze ver weg kunt houden.

Food coma

De naam lijkt wat overdreven, maar food comas zijn echt. Het staat zelfs in het woordenboek. Maak je geen zorgen het zijn geen echte comas. De term voedselcoma is slechts een gemakkelijker te onthouden naam voor wat wetenschappers postprandiale slaperigheid noemen: de fysiologische reactie op te veel eten.

Zolang mensen bestaan proppen we ons zo nu en dan helemaal vol met eten. We hebben dus veel tijd gehad om legendes te creëren: zo dachten we vroeger dat om de spijsvertering te helpen, bloed van onze hersenen naar onze mesenteriale vaten zou stromen om onze darmen van meer zuurstof te voorzien. Als gevolg hiervan zouden we minder zuurstof in onze hersenen hebben, waardoor we moe worden. Geen slechte theorie, maar zoals studies hebben aangetoond, is het niet waar.

Dus wat veroorzaakt de door voedsel afkomstige slaperigheid? Er zijn grofweg drie verschillende mechanismen in ons lichaam die hun krachten bundelen om een volwaardige food coma veroorzaken:

1. Ons autonome zenuwstelsel

Wanneer onze buik vol raakt, krijgt ons lichaam het signaal dat het met de spijsvertering moet beginnen. De spijsvertering wordt gestuurd door het zogenaamde parasympatische zenuwstelsel: het deel van ons autonome zenuwstelsel dat verantwoordelijk is voor de rust en de verteringsactiviteiten. Het autonome zenuwstelsel bepaalt wat ons lichaam onbewust doet, zoals het reguleren van onze hartslag. Het is verdeeld in het parasympatische zenuwstelsel (rust en spijsvertering) en het sympathische zenuwstelsel (vechten en vluchten). Bekijk eens deze cheat sheet.

Hoe meer voedsel je eet, hoe meer het parasympatische zenuwstelsel je lichaam vertelt om je energie te gebruiken om zich te concentreren op de spijsvertering. Dus hoe meer je in de rust en spijsvertering modus gaat. Het is of het een óf het ander, dus als je naar de rust en spijsvertering modus gaat, zal je niet veel in de vecht-en-vluchtmodus zijn. Je voelt je ontspannen.

2. Slaaphormonen

Er hoort meer bij dit verhaal. Terwijl ons lichaam verteert, zet het voedsel om in de vorm van energie die ons lichaam als brandstof gebruikt: glucose. Het is maar goed dat ons lichaam zelf glucose kan produceren, omdat het het nodig heeft om te overleven. Glucose is zelfs de enige vorm van energie wat onze hersenen kunnen gebruiken, alleen in extreme situaties zoals verhongering zijn de hersenen in staat alternatieve brandstoffen te gebruiken.. De hersenen gebruiken veel van de beschikbare brandstof, zo’n 20% van de totale energie de je binnenkrijgt.

Glucose is hele eenvoudige en kleine vorm van suiker. Het kan worden geabsorbeerd in de bloedbaan zodat het kan worden getransporteerd naar de plekken waar het lichaam energie nodig heeft. Suiker kan echter niet zomaar de bloedbaan verlaten, het heeft insuline nodig om ‘deuren te openen’ van de plaatsen in ons lichaam die daadwerkelijk glucose nodig hebben. Dus ons lichaam begint met insuline te produceren.

Nu zullen we veel brandstof (glucose) in ons bloed hebben en insuline om de brandstof te leiden waar het nodig is. Perfect, meer energie. Insuline opent echter niet alleen de deuren naar plaatsen die brandstof nodig hebben: insuline stimuleert ook de productie van serotonine en melatonine, twee neurotransmitters die je slaperig maken. Dit is hoe je lichaam je onderbewuste brein, dat besloot aandacht te richten op het rust-en-verteringssysteem, in evenwicht brengt met je bewuste brein, dat wordt getriggerd om slaperig te worden. De natuur is geweldig!

3. Suikerdip

Insuline kan een reactie veroorzaken dat ervoor zorgt dat je een pas op de plaats wilt doen en even lekker gaan liggen. Je hebt er vast al een eerder van gehoord: een suikerdip. Een suikerdip kan behoorlijk vervelend zijn, het laat je vaak zwak, geïrriteerd, bibberig en zelfs honger voelen.

Een suikerdip wordt veroorzaakt door het eten van te veel suikers. Zoals ik eerder al vertelde, wanneer we eten breekt ons lichaam voedsel af tot glucose, daarna wordt het glucose in het bloed geabsorbeerd. Suikers worden veel sneller omgezet in glucose dan bijvoorbeeld koolhydraten, dat komt omdat suikers veel kleinere moleculen zijn. Wanneer de hoeveelheid glucose in ons bloed heel snel stijgt na het eten van een zoete maaltijd wordt onze bloedsuikerspiegel ook een stuk hoger. Hier reageert het lichaam op door meer insuline te produceren om glucose uit het bloed en in onze cellen te krijgen.

Soms maken we zoveel insuline aan om het stijgende glucosegehalte in ons bloed tegen te gaan, dat onze bloedsuikerspiegel eigenlijk veel te snel begint te dalen. De glucose is onze brandstof, dus als we plotseling zonder onze brandstof zitten ontstaat er een dip.

1 + 2 + 3 = food coma

Laten we het even samenvatten. Nadat je een grote maaltijd hebt gehad, concentreert je lichaam zijn energie op het verteren van voedsel (1) en tijdens de spijsvertering wordt de productie van slaaphormonen geactiveerd (2), waardoor je je slaperig voelt. Als je dan veel eenvoudige (korte) suikers hebt gegeten, begint het derde aspect van een food coma, de suikerdip. (3)

De suikerdip is het meest vervelend van de drie. Terwijl de eerste twee gewoon bedoeld zijn om het lichaam de energie meer op de spijsvertering te laten richten, is een suikerdip een echte energie terugloop. Wanneer deze drie effecten worden gecombineerd heb je pech. Je hebt je zojuist in een food coma gegeten.

Maar we laten vanaf nu dit niet meer toe, we zijn slimmer dan onze buik. Dus hoe kunnen we de gevreesde symptomen van een food coma vermijden, of op zijn minst verlichten? Lees deel 2: Hoe kan je een food coma verslaan!

Bang om essentiële voedingsstoffen te missen die je lichaam nodig heeft? Je kunt altijd onze Jake maaltijdvervangende shakes of een van onze heerlijke maaltijdvervangende repen proberen.
.

Verder lezen Wat is een food coma?

Posted on

Afvallen met maaltijdvervangende shakes

Foto van een vork met een meetlint

Afvallen met maaltijdvervangende shakes

Afvallen is niet gemakkelijk en misschien dacht je eraan om af te vallen met een maaltijdvervangende shake. Dit is geen slecht idee als de lightshake nog alle juiste voedingsstoffen bevat die je nodig hebt. Je lichaam heeft nog steeds de voedingsstoffen, vitamines en mineralen nodig om je op de been te houden. Een tekortkoming is iets dat je zeker wilt voorkomen.

Zo is het belangrijk om voldoende eiwitten te eten. Eiwit vult je en helpt je om je spieren te behouden of te laten groeien. De aanbevolen minimale hoeveelheid proteïne per maaltijdvervangende shake is 20 gram, de Jake Light Shake bevat 40 gram van het beste proteïnepoeder voor gewichtsverlies per maaltijd. De Jake Light Shake is niet specifiek ontworpen om af te vallen, maar het kan je zeker helpen om die extra kilo’s kwijt te raken!

Hoe helpt een maaltijdvervangende shake je af te vallen?

Dieetshakes of maaltijdvervangende shakes kunnen erg nuttig zijn tijdens je dieet. Het is gemakkelijker om de calorieën die je verbruikt bij te houden. Ken je dat gevoel als je iets lekkers hebt voor het avondeten? Je krijgt een tweede bord en plotseling at je twee keer zoveel als je had moeten eten. Dit alles voegt extra calorieën toe aan je dag, waarschijnlijk zonder dat je het merkt. Met een shake die je voor je dieet gebruikt, weerhoudt het je ervan te doen. Omdat één shake precies genoeg is voor één maaltijd.

Een ander ding dat een maaltijdvervangende shake handiger maakt dan andere alternatieven, is dat het gemakkelijk en handig is. Het is niet nodig om de hele zondagmiddag tonnen boodschappen te doen en eten klaar te maken voor rest van de week. Je kunt die tijd beter gebruiken, zoals sporten, maar daarover later meer.

4 Tips om af te vallen

Het maakt niet uit hoe graag we het willen, alleen dieetshakes eten is niet voldoende. Je moet je levensstijl een beetje veranderen. De vier onderstaande tips zullen je zeker helpen!

1. Trainen om af te vallen

Misschien vind je het heerlijk of haat je het maakt deel uit van het afslankproces. Pak een aantal trainingsroutines op. Til jezelf bijvoorbeeld op van de bank en ga hardlopen, werk thuis of in de sportschool of maak een lange wandeling als je langzaam wilt beginnen. Trainen helpt je metabolisme en je mentale gemoedstoestand te stimuleren en natuurlijk calorieën te verbranden.

2. Gezonde tussendoortjes

We houden allemaal van goede snacks, als we thuis werken, staat die voorraadkamer vol met heerlijke slechte snacks je aan te staren. In plaats van die zak chips te pakken die je gister al hebt geopend, kun je een gezonde snack proberen. Je kunt natuurlijk een appel eten, maar dat kan een beetje saai worden. Probeer in plaats daarvan enkele van de volgende veganistische snacks:
Een handvol gemengde noten – Noten zorgen voor een goede balans tussen gezonde vetten, eiwitten en vezels.
(rode) Paprika – Paprika’s zijn niet alleen heerlijk in de maaltijden die je eet, maar als je rauw zijn, zijn ze ook een geweldige snack. Ze zijn heerlijk van smaak en voorzien je van veel vitamine C.
Een glas water – Vaak denk je dat je honger heft, heb je gewoon dorst en moet je hydrateren.
Rijstcracker met avocado – De rijstcracker bevat weinig calorieën en de avocado levert vezels, kalium en magnesium.
Restjes – Als je de avond ervoor een gezonde maaltijd hebt bereid en er nog wat over hebt, eet dat dan als tussendoortje.
Jake Vitaminbar – Her is een vullend tussendoortje en geeft je alle vitamines en mineralen die je nodig hebt.

3. Houd een eetdagboek bij

Tel de calorieën niet elke keer dat je iets eet, op deze manier kun je geobsedeerd raken door de calorieën en dat is niet gezond. Houd in plaats daarvan een eetdagboek bij. Schrijf het elke keer dat je een maaltijd, een snack of iets te drinken heeft op. Dit geeft een duidelijk beeld van wat je daadwerkelijk op een dag eet.

Achteraf is er altijd de mogelijkheid om de calorieën te tellen. Maar het belangrijkste doel van het eetdagboek is om inzicht te krijgen in al goede en slechte gewoonten die je hebt met betrekking tot het consumeren van voedsel. Als je dit eenmaal een week of twee hebt gedaan, is het gemakkelijke om van het slechte voedsel/ slechte gewoonten af te komen en ze te vervangen door een gezondere optie.

4. Drink meer water

Je kunt het gevoel van dorst hebben verwarren met het gevoel van honger hebben. Het is al eerder gezegd: als je je “snackig” voelt, is het belangrijk om eerst een glas water te drinken. Anders consumeer je onnodige calorieën en voel je je nog steeds niet tevreden.

Vervang ook die frisdrank die je van tijd tot tijd drinkt voor een glas water. Het lest je dorst en als je voor het avondeten een groot glas water drinkt, vult het je maag. Wat betekent dat er minder ruimte is voor eten. Hierdoor eet je makkelijker minder en is je buik nog steeds gevuld.

Wat als je de smaak van water gewoon saai vindt? Voeg wat limoen toe en misschien wat muntblaadjes om wat smaak te creëren. Of maak een kopje thee. Voeg wat muntblaadjes en/ of plakjes gember toe aan je glas heet water en je bent klaar om te gaan.

Waarom kiezen voor de Jake Light Shake als maaltijdvervangende shake?

Een maaltijd van Jake Light bevat ongeveer 500 kcal (afhankelijk van de smaak) en geeft je voor ongeveer 3-4 uur energie. Op deze manier voorkom je dat je snackt aan alles wat in je voorraadkast staat, en voorkom je dat je onnodig calorieën eet. Heb je meer dan 500 kcal per maaltijd nodig? Geen zorgen, kijk eens naar onze Original shake! Het heeft ongeveer 660 kcal per shake.

Veel maaltijdvervangende shakes smaken zoet, waardoor het onaangenaam is om te drinken. De smaken in de Jake-shakes zijn subtieler en met alle smaken verveelt het nooit. Met smaken als chocolade, bosvruchten en banaan is het bijna alsof je een milkshakedieet volgt. En wie houdt er niet van milkshakes? Voeg gewoon wat ijskoud water of zelfs een paar ijsblokjes toe en je heerlijke, gezonde en veganistische maaltijd is klaar.

De hierboven genoemde tips en tricks zijn natuurlijk slechts tips en tricks. Gebruik ze als ze in je shakedieet passen, wanneer het je uitkomt.