jakefood-karton
jakefood shakes

Privacy Policy Jake

Op deze pagina vindt je onze algemene voorwaarden. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Privacy Policy Jake

Privacybeleid

Jake is zich bewust dat u graag wil weten hoe uw gegevens worden gebruikt en gedeeld, en wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt om dat zorgvuldig en verstandig te doen. Deze kennisgeving beschrijft het privacybeleid van Jake. Door Jake te bezoeken, aanvaardt u en stemt u in met alles wat die in deze Privacy kennisgeving wordt beschreven.

Welke persoonsgegevens verzamelt Jake over haar klanten?

De informatie die wij van u krijgen, helpt ons uw winkelervaring bij Jake te personaliseren en continu te verbeteren. Wij gebruiken de gegevens om bestellingen en betalingen te verwerken, producten en diensten te leveren, met u te communiceren over bestellingen, producten, diensten en acties, onze administratie bij te houden en in het algemeen uw rekeningen bij ons te onderhouden, content te tonen (zoals wensenlijsten en customer reviews), en om producten en diensten aan te bevelen waarvoor u belangstelling zou kunnen hebben. Ook gebruiken we deze gegevens om onze winkel en het platform te verbeteren, fraude of misbruik van onze website te voorkomen of op te sporen, en om derden in de gelegenheid te stellen technische, logistieke of andere functies namens ons uit te voeren.

Wij verzamelen de volgende soorten gegevens:

Gegevens die u ons verstrekt: gegevens die u op onze website invult of op andere wijze verstrekt worden door ons ontvangen en opgeslagen. Klik hier voor voorbeelden van door ons verzamelde gegevens. U kunt ervoor kiezen bepaalde gegevens niet te verstrekken, maar dan kan het zijn dat u veel van onze functies niet zult kunnen gebruiken. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens onder meer om aan uw verzoeken te voldoen, uw toekomstige winkelervaring op uw voorkeuren aan te passen, en voor communicatie met u.

Automatische Gegevens: bepaalde soorten gegevens worden door ons ontvangen en opgeslagen telkens wanneer u met ons contact heeft. Zo gebruiken wij, net als veel andere websites, “cookies” en verkrijgen wij bepaalde soorten gegevens wanneer uw webbrowser Jake of advertenties en andere content opent die op andere websites worden aangeboden door of namens Jake.

E-mail communicatie: om ons te helpen e-mails nuttiger en interessanter te maken ontvangen wij vaak een bevestiging wanneer u een e-mail van Jake opent, indien uw computer die mogelijkheid ondersteunt. Ook vergelijken wij onze klantenlijst met lijsten die wij ontvangen van andere ondernemingen teneinde onze klanten geen onnodige berichten te sturen.

Socials: Meta verwerkt uw naam, e-mail en uw profiel om u te herkennen en in te loggen op onze website.

Informatie uit andere bronnen: wij kunnen gegevens over u uit andere bronnen ontvangen en die aan onze account gegevens toevoegen.

Hoe zit het met cookies?

Om onze systemen in staat te stellen uw apparaat te herkennen en u functies aan te bieden, gebruiken wij cookies.

Deelt Jake de informatie die zij ontvangt met anderen?

Informatie over onze klanten is belangrijk voor onze bedrijfsactiviteiten. Het verkopen van dergelijke informatie behoort daar niet toe. Jake deelt klantengegevens uitsluitend zoals hieronder wordt beschreven en met Jake.com, Inc. en de door haar gecontroleerde dochtermaatschappijen die ofwel onderworpen zijn aan deze Privacy kennisgeving ofwel een beleid hebben dat minstens evenveel bescherming biedt als het beleid dat in deze Privacy kennisgeving wordt beschreven.

Derde Dienstverleners: Wij maken gebruik van andere ondernemingen en personen die namens ons bepaalde functies uitvoeren. Voorbeelden daarvan zijn het uitvoeren van bestellingen, leveren van pakjes, verzenden van post en e-mail, verwijderen van doublure-gegevens uit klanten lijsten, analyseren van gegevens, leveren van marketingsupport, leveren van zoekresultaten en links (waaronder betaalde vermeldingen en links), verwerken van creditcardbetalingen en klantenservice. Zij hebben toegang tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun functies uit te voeren maar mogen ze niet voor andere doeleinden gebruiken. Voorts moeten zij de persoonsgegevens verwerken overeenkomstig deze Privacy kennisgeving en zoals toegestaan ingevolge de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Overgang van ondernemingen: Bij de verdere ontwikkeling van onze onderneming kan het zijn dat wij winkels, dochtermaatschappijen of bedrijfsonderdelen kopen of verkopen. Bij dergelijke transacties behoren klantengegevens normaliter tot de overgedragen activa, maar blijven zij onderworpen aan de toezeggingen die zijn gedaan in enige reeds bestaande Privacy kennisgeving (uiteraard tenzij de klant anderszins toestemming verleent). In het onwaarschijnlijke geval dat Jake of nagenoeg al haar activa worden overgenomen zouden klantengegevens natuurlijk eveneens tot de overgedragen activa behoren.

Bescherming van Jake en anderen: Wij geven accountinformatie en overige persoonsgegevens af wanneer wij van mening zijn dat afgifte gerechtvaardigd is ter naleving van wetgeving, om onze Gebruiksvoorwaarden en overige overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Jake, onze gebruikers of anderen te beschermen. Hiertoe behoort het uitwisselen van gegevens met andere ondernemingen en organisaties ter voorkoming van fraude en beperking van kredietrisico’s. Hiertoe behoort vanzelfsprekend echter niet het verkopen, verhuren, delen of overigens openbaar maken van persoonlijk identificeerbare gegevens van klanten voor commerciële doeleinden op een wijze die strijdig is met de toezeggingen in deze Privacy kennisgeving.

Met uw toestemming: in alle overige gevallen zult u een kennisgeving ontvangen indien informatie over u gegevens aan derden zou worden verstrekt en zult u de mogelijkheid hebben ervoor te kiezen die informatie niet te delen.
Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte in het kader van het delen van gegevens zoals hiervoor uiteengezet, zullen wij ervoor zorgdragen dat de gegevens worden doorgegeven overeenkomstig deze Privacy kennisgeving en zoals toegestaan ingevolge de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij streven ernaar de veiligheid van uw gegevens tijdens doorgifte te beschermen door gebruik te maken van Secure Sockets Layer (SSL) software, die de door u verstrekte gegevens versleutelt.
Bij bevestiging van een bestelling laten wij alleen de laatste vier cijfers van uw creditcard cijfers zien. Natuurlijk geven wij tijdens de verwerking van de bestelling het volledige creditcard getal door aan de betreffende creditcardmaatschappij.

Wij hanteren fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmiddelen in verband met het verzamelen, opslaan en openbaar maken van persoonlijk identificeerbare klantgegevens. Onze veiligheidsprocedures betekenen dat we u van tijd tot tijd om bewijs van uw identiteit kunnen vragen voordat wij persoonsgegevens aan u openbaar maken. Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen ongeautoriseerde toegang tot uw wachtwoord en uw computer. Vergeet daarom niet u af te melden wanneer u klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer.

Tot welke gegevens heb ik toegang?

Jake geeft u toegang tot een uitgebreide hoeveelheid gegevens over uw account en uw contacten met Jake met het (daartoe beperkte) doel om die gegevens in te kunnen zien en, in bepaalde gevallen, bij te werken.

Gebruiksvoorwaarden, kennisgevingen & herzieningen

Als u een zorg heeft over de privacy bij Jake, dan kunt u ons e-mailen met een gedetailleerde beschrijving van de kwestie; wij zullen dan trachten deze voor u op te lossen.

Onze onderneming verandert doorlopend en ook onze Privacykennisgeving en de Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden zullen veranderen. Wij kunnen u van tijd tot tijd een e-mail sturen om u te wijzen op onze kennisgevingen en voorwaarden (tenzij u ons heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen) maar het is raadzaam onze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van recente wijzigingen. Tenzij anders is vermeld, is onze huidige Privacykennisgeving van toepassing op alle gegevens die wij over u en uw account hebben. Wij staan voor de beloftes die wij doen, en zullen nooit wezenlijk ons beleid en onze praktijken veranderen op een wijze die minder bescherming biedt aan reeds verzamelde klantengegevens zonder de toestemming van de betrokken klanten.

Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inkijken, neem dan contact met ons op.

Heb je vragen? We staan altijd klaar om je te helpen!