Posted on

Waarom overstappen naar een plantaardig dieet?

A woman drinking a Jake shake after her run

Waarom overstappen naar een plantaardig dieet?

Nu vegetarische diëten steeds populairder zijn geworden, heeft een veganistisch dieet ook veel meer erkenning gekregen als een gezonde en potentieel therapeutische voedingskeuze. Het aantal mensen dat iedere dag veganistisch eet is vastgesteld op 1,5%. Bij een populatie van 17,4 miljoen zijn dat 261.000 mensen. Dit cijfer ligt ruim 110.000 hoger dan eerdere schattingen.

Wat is een plantaardig dieet?

Een veganistisch dieet houdt in dat je alleen voedsel eet dat van planten afkomstig is. Degenen die dieet volgen vermijden alle dierlijke producten, inclusief vlees, zuivelproducten en eieren. Sommige mensen eten ook geen honing. Voor sommige is veganistisch zijn een voedingskeuze, terwijl het voor anderen een levensstijl keuze is.

Veganistische diëten bevatten meestal veel fruit, groenten, bonen noten en zaden. Het eten van een verscheidenheid van deze voedingsmiddelen levert een breed scala aan belangrijke vitamines, mineralen, gezonde vetten en eiwitten op.

Mensen die dit dieet volgen moeten er echter voor zorgen dat ze belangrijke voedingsstoffen binnenkrijgen die mensen gewoonlijk consumeren in dierlijke producten. Deze voedingsstoffen zijn onder meer ijzer, eiwitten, calcium, vitamine b12 en vitamine D.

Gezondheidsvoordelen

Veganistische diëten kunnen alle voedingsstoffen leveren die je nodig hebt. Daarnaast kunnen ze enkele van de mogelijke risico’s elimineren die verschillende onderzoeken hebben geassocieerd met negatieve effecten van dierlijke vetten. Onderzoek heeft het veganistische dieet in verband gebracht met een reeks gezondheidsvoordelen.

Betere gezondheid van het hart

Veganistische diëten kunnen de gezondheid van het hart op verschillende manieren verbeteren. Een grootschalige studie uit 2019 heeft een hogere inname van plantaardig voedsel en een lagere inname van dierlijk voedsel in verband gebracht met een verminderd risico op hartaandoeningen en overlijden bij volwassenen. Dierlijke producten, waaronder vlees, kaas en boter, zijn de belangrijkste voedingsbronnen van verzadigde vetten. Volgens de American Heart Association (AHA) verhoogt het eten van voedsel dat deze vetten bevat het cholesterolgehalte. Een hoog cholesterolgehalte verhoogt het risico op hartaandoeningen en beroertes. Plantaardig voedsel bevat daarnaast veel meer vezels, die de AHA in verband brengt met een betere gezondheid van het hart. Dierlijke producten bevatten weinig of geen vezels. De belangrijkste bronnen van vezels zijn groenten en granen.
Bovendien consumeren mensen die een veganistisch dieet volgen vaak minder calorieën binnen dan mensen met een standaard westers dieet. Een matige calorie-inname kan leiden tot een lagere body mass index (BMI) en een verminderd risico op obesitas, een belangrijke factor voor hartaandoeningen.

Lager risico op kanker

Volgens een review artikel uit 2017 kan het eten van een veganistisch dieet het risico op kanker met 15% verminderen. Dit gezondheidsvoordeel kan te wijten zijn aan het feit dat plantaardig voedsel rijk is aan vezels, vitamines en fytochemicaliën (biologisch actieve verbindingen in planten die kunnen beschermen tegen kanker). Onderzoek naar de effecten van voeding op het risico van specifieke kankers heeft gemengde resultaten opgeleverd.
Het internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek meldt dat rood vlees “waarschijnlijk kankerverwekkend is”, maar merkt op dat het onderzoek dit voornamelijk heeft gekoppeld aan darmkanker maar ook aan prostaatkanker en pancreaskanker.

Gewichtsverlies

Mensen die een veganistisch dieet volgen hebben doorgaans een lagere body mass index (BMI) dan mensen die andere diëten volgen. De onderzoekers achter een onderzoek uit 2015 meldden dat veganistische diëten effectiever waren voor gewichtsverlies dan omnivoren, en semi-veganistische diëten. Daarnaast bleken ze beter in het leveren van de macronutriënten. Veel dierlijk voedsel bevat veel vet en calorieën, dus het vervangen van deze door caloriearme plantaardige voedingsmiddelen kan mensen helpen hun gewicht te beheersen. Het is echter belangrijk op te merken dat het eten van veel bewerkte of vetrijke plantaardige voedingsmiddel, die sommige mensen een veganistisch junk food dieet noemen, kan leiden tot ongezonde gewichtstoename.

Lager risico op diabetes type 2

Volgens een groot review artikel uit 2019 kan het volgen van een plantaardig dieet het risico op diabetes type 2 verminderen. Het onderzoek bracht dit effect in verband met het eten van gezond plantaardig voedsel, waaronder fruit, groenten, volkoren granen, noten en peulvruchten.

Milieuvoordelen

Een wereldwijde overschakeling op diëten de minder afhankelijk zijn van vlees en meer van groenten en fruit kan tegen 2050 tot 8 miljoen levens redden, de uitstoot van broeikasgassen met twee derde verminderen en het kan leiden tot besparing in de gezondheidszorg, schrijven onderzoekers uit Oxford. Onevenwichtige diëten, zoals diëten met weinig fruit en groenten, en veel rood en verwerkt vlees, zijn wereldwijd verantwoordelijk voor de grootste gezondheids last en zijn ook verantwoordelijk voor meer dan een kwart van alle uitstoot van broeikasgassen.

De milieueffecten zijn door de onderzoekers beoordeeld aan de hand van vier verschillende voedings scenario’s bedacht voor het jaar 2050: een ‘business as usual’ scenario gebaseerd op voorspellingen van toekomstige diëten, een scenario gebaseerd op wereldwijde voedingsrichtlijnen met minimale hoeveelheden fruit en groenten, en limieten voor de hoeveelheid rood vlees, suiker en totale calorieën, en vegetarische en veganistische scenario’s die beide voldoen aan de voedingsrichtlijnen.

Ze ontdekten dat het aannemen van diëten in overeenstemming met de wereldwijde voedingsrichtlijnen rond 2050 5,1 miljoen sterfgevallen per jaar zou kunnen voorkomen. Nog grotere voordelen zouden komen van vegetarische diëten (waardoor 7,3 miljoen sterfgevallen worden vermeden) en veganistische diëten (waardoor 8,1 miljoen sterfgevallen worden vermeden). Ongeveer de helft van de vermeden sterfgevallen was te wijten aan een vermindering van de consumptie van rood vlees, de andere helft aan een combinatie van een verhoogde inname van fruit en groenten en een vermindering van calorieën, waardoor er minder mensen waren met overgewicht of obesitas.

De studie voorspelt dat de voedsel gerelateerde uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 de helft zou kunnen uitmaken van de uitstoot die de wereld zich kan veroorloven als de opwarming van de aarde beperkt blijft tot minder dan 2°C. Het aannemen van de wereldwijde voedingsrichtlijnen zou de voedsel gerelateerde uitstoot met 29% verminderen, vegetarische diëten met 63% en veganistische diëten met 70%.

Waarom overstappen naar een plantaardig dieet?

Verschillende onderzoeken tonen een tal aan gezondheidsvoordelen voor ons lichaam aan. Daarnaast kan het ook heel erg helpen bij het behouden van je huidige gewicht of gewicht te verliezen als je dat zou willen. Naast gezondheidseffecten heeft een veganistisch dieet ook nog eens een zeer positief effect op het milieu. Lees hier hoe maaltijdvervangers je helpen in jouw dieet.

Plantaardig eten hoeft niet moeilijk te zijn, veel essentiële voedingsstoffen zijn te vinden in groenten, volkoren granen en plantaardige oliën. Vind je je het nou heel moeilijk voedzame veganistische maaltijden te bereiden? Of wil je er gewoon niet veel moeite in steken? Alle producten van Jake zijn volledig plantaardig en kan je dus zonder schuldgevoel over de huidige status van het klimaat consumeren. Daarnaast weet je dan zeker dat je altijd een volledig complete maaltijd binnen krijgt. Lees hier meer onze vegan shake en vegan snack

Posted on

Biologisch is (niet) beter

Het is een veelvoorkomend dilemma in de supermarkt: je staat in het gangpad tussen een gewoon product en een biologische versie ervan. Je instinct en alle marketing tekens vertellen je dat biologisch beter moet zijn, maar je geest worstelt om een rationele reden waarom. De romantische ‘back-to-nature’ aantrekkingskracht van biologisch voedsel is sterk en moeilijk te overtreffen, maar voor de liefde voor feiten en rationele supermarkt beslissingen, laten we het proberen. Hier is een overzicht van wat biologisch voedsel werkelijk is en hoe het zich verhoudt tot zijn niet-biologische buren op de plank.

Biologisch voedsel, wat is dat ook alweer?

Biologisch voedsel is voedsel dat wordt geproduceerd door middel van biologische landbouw. Dat betekent zonder enige synthetische pesticiden, meststoffen genetisch gemodificeerde organismen, antibiotica of groeihormonen. Biologische landbouw maakt gebruik van technieken zoals vruchtwisseling en begeleidende aanplant, die de biodiversiteit en de bodemkwaliteit op de lange termijn bevorderen. Dat is de zwart-wit definitie. Om het evenwicht te houden, is het belangrijk om een paar punten te verduidelijken.

Allereerst betekent het niet gebruiken van synthetische pesticiden niet dat je geen pesticiden gebruikt. Al dan niet biologisch geteeld, gewassen zijn kwetsbaar voor roofdieren en ziekten, en pesticiden zijn nodig om ze te beschermen. Zowel biologische als gangbare landbouw maakt gebruik van een combinatie van natuurlijke en synthetische pesticidenSource: PAN UK.

Daarnaast hoewel biologische landbouw het gebruik van antibiotica bij vee over het algemeen verbiedt, kan het met beperkingen worden toegestaan wanneer alternatieve behandelingen niet geschikt zijn. Last but not least worden vruchtwisseling en andere bodem verbetertechnieken niet uitsluitend gebruikt door biologische boeren. Gangbare producenten maken er ook gebruik van om de vruchtbaarheid en gewasopbrengst te verbeteren.

Zowel biologische als gangbare landbouw hebben voor- en nadelen. Toch staat de publieke opinie vaak positiever tegenover biologisch geproduceerd voedsel, en veel consumenten vinden het beter voor het milieu, voedzamer, gezonder en veiliger dan gangbaar geteelde productenSource: Swedish University of Agricultural Sciences.

Maar is dat ook echt zo? Laten we een kijken hoe biologische producten zich verhouden tot niet-biologische producten.

Nutritionele waarde van biologisch voedsel

Als het gaat om macronutriënten, vitamines en mineralen, zijn er over het algemeen geen betekenisvolle verschillenSource: Environmental Health tussen biologisch en niet-biologische producten. De beschikbare gegevens wijzen op slechts twee uitzonderlijke gevallen: biologische vlees en koemelk.

Biologische koemelk bevat ongeveer 50% meer aan totale omega-3-vetzurenSource: British Journal of Nutritiondan gangbare melk. Gegevens over biologisch vlees zijn minder consistent met betrekking tot de grootte van het effect, maar ze vertonen nog steeds een significant hoger gehalte aan omega-3-vetzurenSource: British Journal of Nutrition in rundvlees, lam en varkensvlees in vergelijking met conventioneel vlees.

Giftige metalen in biologische en niet-biologische voedingsmiddelen

De samenstelling van bodem en pesticiden heeft niet alleen invloed op het voedingsprofiel van gewassen, maar ook op de aanwezigheid van giftige metalen in de producten. In huidig onderzoek wordt geen verschil gevonden tussen biologische en gangbaar geteelde gewassen als het gaat om de concentraties lood, kwik en arseen. Er zijn aanwijzingen voor significant hogere cadmium concentraties in gangbaar geteelde gewassen in vergelijking met biologische gewassenSource: British Journal of Nutrition. Vanwege inconsistenties in de analyses moeten de omvang en significantie van deze verschillen echter nog worden gespecificeerd.

Antibioticaresistente bacteriën

En duidelijk verschil tussen biologische en conventionele landbouw is het gebruik van antibiotica. De conventionele landbouw is alleen behandeling toepassing in speciale gevallen toegestaan. Het maakt een verschil, wanneer tot 4 keer minder antibiotica die wordt gebruikt in de biologische koeienfokkerij en tot 15 keer minder in de biologische varkenshouderij in vergelijking met conventionele productie.

De antibiotica zelf zijn echter geen potentieel gezondheidsrisico voor ons, omdat producten van dieren die met antibiotica zijn behandelend pas na een bepaalde tijd voor de menselijke consumptie mogen worden gebruikt. Dit betekent dat het dier en dus het dierlijke product op dat moment vrij zijn van antibioticaresiduen.

Het probleem met het gebruik van antibiotica in de landbouw heeft te maken met antibioticaresistente bacteriën zoals E. coli, salmonella en campylobacter. Als antibioticaresistente bacteriën een infectie veroorzaken bij mensen, kan de behandeling erg moeilijk zijn. Het is belangrijk op te merken dat niet alle antibiotica behandelingen kunnen leiden tot antibioticaresistentie bij mensen. En ook: minder antibioticagebruik in de biologische landbouw betekent niet per se dat biologisch vlees vrij is van antibioticaresistente bacteriën. Uitgebreide studies over dit onderwerp zijn beperkt, maar gegevens uit NederlandSource: International Journal of Food Microbiology en de VSSource: Applied and Environmental Microbiology laten zien dat sommige biologische vleesproducten in de detailhandel ook resistente bacteriën bevatten, soms in vergelijkbare niveaus als conventioneel vlees.

Pesticiden

Veiligheid in de context van biologische voedingsmiddelen wordt algemeen aangenomen op basis van de afwezigheid van synthetische stoffen in het productieproces. Van sommige organische pesticiden, zoals kopersulfaat en pyrethrum, is echter aangetoond dat ze minstens even giftig zijn als de synthetische chloorpyrifos en chloorthalonilSource: Scientific American. Het doel van dit te noemen is niet om je van elk soort voedsel af te schrikken. Maar een pesticide is een pesticide. En alleen omdat het van nature voorkomt, wil nog niet zeggen dat het onschadelijk is.

Het is waar dat er residuen van bestrijdingsmiddelen kunnen zitten in zowel biologisch als niet-biologisch voedsel. Het is ook waar dat biologisch voedsel aanzienlijk minder residuen van bestrijdingsmiddelen bevat dan niet-biologisch voedsel. De pesticiden niveaus in zowel biologisch als niet-biologisch voedsel liggen echter ver onder de vastgestelde richtlijnen voor wat veilig is. Een studie in Denemarken schatte dat het risico van cumulatieve negatieve gezondheidseffectenSource: Food and Chemical Toxicologyvan residuen van bestrijdingsmiddelen in voedsel vergelijkbaar is met dat van een glas wijn om de drie maanden. Ontwikkelingslanden, waar voedselvoorschriften niet van kracht zijn of die niet streng worden gehandhaafd, kunnen een ander risiconiveau hebben. Als je echter in het Westen woont, hoef je je geen zorgen te maken over pesticiden uit voedsel. Biologisch of niet.

Het milieu

Biologische landbouw kan het milieu ten goede komen door de bodemkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteitSource: British Ecological Societyte bevorderen. De impact op het milieu is echter een veel breder onderwerp.

De hoeveelheid beschikbare gegevens voor een vergelijking tussen biologische en conventionele voedingsmiddelen is niet overweldigend. Voor zover we wetenSource: Our World in Data, is er geen duidelijke winnaar. De meest sluitende resultaten zijn op het gebied van land- en energiegebruik. Biologische landbouw vereist aanzienlijk meer land dan gangbare landbouw en veel minder energie, als je rekening houdt met de energie die nodig is om synthetische pesticiden en kunstmest te produceren. Als het gaat om andere omgevingsfactoren, zoals de uitstoot van broeikasgassen, is de waarheid dat het echt afhangt van het soort voedsel.

Dus als je in de eerste plaats biologisch kiest om de impact op het milieu te verminderen, is je beste strategie niet om over de hele linie biologisch te gaan eten. Als je kiest voor biologische peulvruchten en fruit, maar conventionele granen, groenten en dierlijke producten kiest, heb je een lagere totale uitstoot van broeikasgassen dan wanneer je alleen voor conventioneel of alleen biologisch kiest.

Daarnaast hebben bepaalde soorten voedsel, met name rundvlees, schapenvlees en varkensvlees, een significant hogere milieu-impact dan zuivel, eieren en plantaardige producten. Dat klopt ongeacht hoe biologische ze zijn geproduceerd. Daarom heeft welk voedsel je kiest in wezen meer betekenis voor het milieu dan hoe het werd geproduceerd.

Biologisch of conventioneel?

Terug naar het gangpad van de supermarkt. Voordat je je door je instincten of aannames in een bepaalde richting laat duwen, moet je beslissen wat belangrijk voor jezelf is bij het maken van voedselkeuzes.

Als je je voeding voordeel wilt maximaliseren en je kiest voor rund-, lam-, varkensvlees- of koemelk, kun je beter biologisch kiezen, het levert meer omega-3-vetzuren. Maar als je antibioticaresistente bacteriën in je voedsel probeert te vermijden, kan een biologisch label je dat niet garanderen. Maak je je zorgen over het milieu? Je kunt alles biologische kopen en toch een slechtere impact op het milieu hebben dan wanneer je alleen conventioneel voedsel zou kiezen. Als je de beste milieu keuzes wilt maken, is welk voedsel je kiest belangrijker dan hoe het is geproduceerd.

Het komt erop neer dat een ‘biologisch’ label niet ‘gezonder’, ‘veiliger’ of ‘beter voor het milieu’ betekent. In ieder geval niet over de hele linie. Dus als je rationele voedselkeuzes wilt maken, weet dan wat je prioriteiten zijn en beslis per geval of product.

Bang om essentiële voedingsstoffen te missen die je lichaam nodig heeft? Je kunt altijd onze Jake maaltijdvervangende shakes of een van onze heerlijke maaltijdvervangende repenproberen.